Book directly with us and enjoy exclusive benefits

Güne denizin turkuaz rengi suyu ve Miracle’ın huzur dolu yeşil doğada başlayın!

Miracle Resort Hotel olarak;

 • Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetim sistemimizi kurar ve tüm çalışanlarımızla birlikte uygulanmasını sağlarız,
 • Misafir çalışan ve diğer taraflardan gelebilecek tüm öneri, istek ve şikayetleri değerlendirerek, tüm çalışanlarımıza duyurup, bu doğrultuda birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, süreçlerimizi finasal, operasyonel ve kurumsal şartlarımız kapsamında iyileştiririz. Misafir memnuniyetini sağlamak için önce personel memnuniyetini sağlarız.
 • Misafirlerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için tüm besin maddelerini dengeli ve yeter miktarda bulunduran fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz gıdalar sunarız
 • İşletmemizde gıdaların hammadde alımı, depolanma, hazırlanma ve sunum aşamalarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarını çalışan tüm personelimizle bilinçli bir şekilde uygularız
 • İşletme olarak hijyen standartlarını sürekli olarak yükseltir ve bunun bir sistem olarak uygulanmasını sağlarız
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.
 • “Sıfır iş kazası” ve “sıfır meslek hastalığı” hedefimiz doğrultusunda her seviyedeki çalışanımızın ve paydaşlarımızın sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak üzere oluşabilecek tehlikeleri, iş kazası ve meslek hastalıkları doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini detaylı risk değerlendirmeleri ve kök neden analizleriyle önceden tespit ederek gerekli önlemleri alıp ortadan kaldırıp ve azaltmaya yönelik faaliyetler yürütürüz.
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğiterek danışma ve katılımlarını sağlarız. iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi sağlanırken, paydaşlarımızın da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konulan kurallara uymalarını sağlarız.
 • Ülke ve bölge politikalarına, yasalara uyumlu çalışarak yeni yatırımlar yapar ve bulunduğumuz konumda lider olmayı hedefleriz.
 • Gelişen ve güncel teknolojiyi kullanarak, alt yapı ve donanım yatırımları yapar, misafir beklentilerini aşarak karşılayacak şekilde sistemimize geliştirir, tecrübelerimizi, bilgi ve becerilerimizi hep yapıcı yönde kullanırız.
 • Tüm çalışanlarımızın etik ilkelere bağlılığını sağlamak adına eğitimine önem verir, bilgi paylaşımını sağlarız.
 • Ulusal ve Uluslar arası tur operatörleri ve tedarikçilerimizle eşit koşullar sağlayarak, maximum karlılıkla, uyumlu ve iletişim halinde çalışmalarımızı sürdürürüz.
 • Açık ve şeffaf yönetim biçimimizi profesyonellik, dürüstlük, çalışkanlık, güvenirlik ilkelerimizle oluştururuz.


Ahmet R. İLLEZ
Genel Müdür

Daha iyi bir tatil deneyimi için uygulamamızı indirin.