Book directly with us and enjoy exclusive benefits

Güne denizin turkuaz rengi suyu ve Miracle’ın huzur dolu yeşil doğada başlayın!

Miracle Resort Hotel olarak tesisimizin Enerji Politikası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Tüm faaliyetlerde doğal kaynak israfını asgari düzeye düşürerek personellerimizi bu konuda bilinçlendirmeyi ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamayı,
  • Enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Yeni projelerde enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarikini desteklemeyi, Enerji verimliliği konusunda tüm paydaşların bilincini artırmayı,
  • Enerji verimli ürün ve tasarımları desteklemeyi,
  • Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olan kaynakları ve bilgiyi sağlayarak sürekli gözden geçirmeyi,
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili uygulanabilir yasal şartlara ve diğer yükümlülüklere uymayı,
  • Enerji amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturacağımızı taahhüt ederiz.


Ahmet R. İLLEZ
Genel Müdür

Daha iyi bir tatil deneyimi için uygulamamızı indirin.